پرینت
Cannot find table 0.
نوشته پیش رو٬ راهنمای همراه با تصویر برگهای متوالی سامانه نوبت دهی شماره ۱ وقت معاینه در مطب٬ برای مراجعین محترم میباشد. لطفا ابتدا این متن را به دقت مطالعه کنید و با بخاطر سپردن چگونگی پر کردن بخشهای مختلف آن٬ سامانه وقت دهی شماره ۱ را با کلیک کردن اینجا باز کرده و قدم بقدم پیش بروید. Click here to get an appointment

روش گرفتن وقت مطب در سامانه شماره ۲ وقت دهی الکنرونیکی مطب نیز ساده میباشد.

قبل از شروع فرآیند گرفتن نوبت٬ شماره کارت ملی بیمار٬ شماره پرونده بیمار(اگر نزد ما قبلا پرونده پزشکی دارند) و شماره تلفن موبایل فعالی را که بتوانید با آن تاییدیه گرفتن نوبت و اطلاعیه های ما را دریافت کنید٬ در دسترس داشته باشید. زیرا با شروع نوبت دهی٬ فقط حدود ۵ دقیقه فرصت دارید که اطلاعات درخواستی را صفحه به صفحه وارد کنید.

توجه داشته باشید که وقتها به تدریج و هر روز برای یک ماه و نیم(۴۵ روز) آینده باز شده و آماده گرفتن وقت معاینه خواهد بود. یعنی هر روز که به سامانه مراجعه کنید با بازشدن روزهای جدید شما میتوانید برای یکماه بعد وقت ملاقات را انتخاب و ثبت نمایید.
ممکن است در مراجعات خود به سامانه روزی برای گرفتن وقت موجود نباشد در این صورت میتوانید با کلیک کردن اینجا وارد سامانه وقت دهی شماره ۲ مطب ما بشوید و برای خود تعیین وقت مطب کنید٬ اگر این سامانه نیز وقت خالی نداشت٬ در این صورت در روزهای آینده٬ به سایت و سامانه ها مراجعه و احتمال باز شدن روزها و ساعتهای جدید برای تعیین وقت را بررسی فرمایید.
بنابراین برای هر تاریخی که میخواهید وقت ملاقات بگیرید٬ از یک ماه قبل اقدام نمائید.

لطفا درنظر داشته باشید که با هربار طی تمام مراحلی که در زیر توضیح داده میشود شما میتوانید فقط برای یک نفر وقت معاینه بگیرید و اگر در نظر دارید برای دو نفر٬ وقت معاینه بگیرید باید تمام مراحل زیر را از ابتدا تا انتها با نام فرد دوّم تکرار کنید و کد مجزّایی را که در اختیار شما قرار میگیرد٬ ذخیره و در روز مراجعه به مطب٬ هر دو کد را برای وقت دونفر٬ به منشی تحویل فرمایید.
لطفاً بدون ارائه کد نوبت٬ انتظار پذیرش توسط منشی مطب را نداشته باشید. اگر ۱۰ دقیقه قبل از وقت تعیین شده٬ در مطب حضور یابید٬ پذیرش بیمار شما بموقع انجام و منتظر مراجعه به اتاق معاینه میمانید. بازهم یادآوری میکنیم که "وقت داده شده به شما زمان حضور شما در مطب است و معمولاً معاینه با تاخیر صورت خواهد گرفت.

با بازکردن سامانه نوبت دهی اینترنتی شماره ۱ مطب٬ برگ زیر را مشاهده میکنید:
در طرف چپ برگ بازشده٬ زیر عنوان "ساعت کاری" و در قسمت "خدمات"٬  مستطیلی که عنوان    "لطفا انتخاب کنید" را دارد٬ کلیک کنید. دو مورد نشان داده میشود که بسته به علت گرفتن وقت خود٬ یکی از آنها را انتخاب نموده٬ روی آن کلیک میکنید تا ساعتهای کاری را برای مورد خودتان مشاهده نمائید.

مثلا برای نوبت ویزیت (معاینه در مطب ) شکل زیر:
و برای معاینه مجدد با جواب تستها شکل زیر:
و برای مورد ملاقات برای تعیین روز جراحی٬ شکل پایین را ملاحظه خواهید کرد.
حال میخواهیم شروع به گرفتن وقت ملاقت در مطب کنیم.

در وسط صفحه و نیز در بالا و چپ صفحه٬ نوشته ای در زمینه آبی با عنوان " گرفتن نوبت "  یا  "دریافت نوبت" دیده میشود٬ آنرا انتخاب میکنید تا برگ مربوطه باز شود.
اینجا نوع خدمت را انتخاب میکنید. با کلیک بر روی " لطفا انتخاب کنید " دو مورد علت گرفتن نوبت دوباره نشان داده میشود. مورد خود را کلیک میکنید تا وارد مرحله بعدی شوید:

برای " نوبت ویزیت (معاینه در مطب )٬ شکل زیر باز میشود:کادر "نوبت ویزیت(معاینه در مطب)" را کلیک میکنید و صفحه ای به شکل زیر باز میشود که روزهای یک هفته را نشان میدهد. روزهائی که با رنگ کدر و در داخل کادری خاکستری رنگ دیده میشوند٬ روزهائی هستند که یا تعطیلی رسمی و عمومی است و یا روز کاری هفتگی مطب نیست.  
در انتهای روزهای هفته٬ علامت فلش (>) را کلیک کنید تا هفته بعدی باز شود.اگر در این هفته هم روزی برای گرفتن وقت نبود به هفته دیگر میروید.در هفته ای که باز شده٬ روزهائی که بدون کادر خاکستری و ( نام روز ) به رنگ مشکی مشاهده میشوند روزهائی هستند که امکان گرفتن وقت در آنها وجود دارد. هر روزی را که مناسب میدانید انتخاب کنید. اگر با پیغام "برای تاریخ انتخاب شده نوبت قابل انتخاب وجود ندارد، لطفا یک تاریخ دیگر انتخاب نمایید" مواجه شدید٬ یعنی نوبتهای آن روز پرشده است و باید روز دیگری را انتخاب کنید.
ساعت های آزاد روز انتخاب شده را ملاحظه میکنید.ساعت مناسب برای خودتان را انتخاب میکنید و در پائین کادری با کدی در کنارش ظاهر میشود. کد را وارد کادر کرده و وارد صفحه پرکردن مشخصات بیمار میشوید.


کد نوشته شده در کنار آن کادر را وارد کرده و به صفحه بعد میروید.


این صفحه٬ برگ مشخصات بیمار خواهد بود. برای پر کردن این صفحه ۵ دقیقه وقت دارید که قبل از پایان آن باید صفحه را پر و علامت ادامه کار (  گام بعدی   ) را بزنید. اگر این زمان به اتمام برسد صفحه بسته شده به قبل برمیگردد و باید دوباره تکرار نمائید.

در کادری که با عنوان "توضیحات" ملاحظه میکنید شماره پرونده بیمار را (اگر از قبل در مطب ما پرونده دارند)٬ وارد کنید. همچنین در همین کادر هرآنچه در مورد علت درخواست وقت ملاقات به نظرتان میرسد٬ میتوانید مرقوم فرمائید.

توجه داشته باشید که اگر در صفحه مشخصات بیمار٬ موارد خواسته شده را صحیح وارد نکنید٬ صفحه بسته نشده و فرایند گرفتن نوبت٬ متوقف شده و در زیر موردی که اشکال دارد٬ به شما تذکر داده میشود.با گرفتن نوبت مطب٬ یک پیغام نوشتاری به تلفن موبایلی که شماره آنرا در مشخصات بیمار نوشته اید ارسال میشود که مشخصات بیمار و کد پیگیری و روز و ساعت نوبت گرفته شده در آن ذکر شده است. این پیغام را نگهداری کنید که در روز مراجعه کد نوبت را به منشی ارائه نمائید.


حال میتوانید با کلیک کردن همین جا٬ وارد سامانه نوبت دهی الکترونیکی مطب ما شده و اقدام به گرفتن نوبت برای یکی از سه مورد ( معاینه در مطب  -  معاینه مجدد با جواب تست ها  -  ملاقات برای تعیین روز جراحی ) نمائید.  به امید دیدار.