Cannot find table 0.

انحراف چشم

  • انحراف1||||22||||انحراف چشمی

  • انحراف2||||23||||انحراف چشمی

  • انحراف3||||24||||انحراف چشمی

  • انحراف4||||25||||انحراف چشمی

چشمها در انسان و گربه سانان بعلت نحوه قرار گرفتن آنها در کاسه های چشمی، میتوانند از هر شیئی دو تصویر متفاوت و بسیار نزدیک بهم گرفته و با ارسال آنها به قشر مغزی (مرکز احساس بینائی) و یکی شدن آن دو تصویر، یک تصویر سه بعدی از شیئ احساس شود. اگر به هر سببی دو چشم به حالتی باشند که دید دو چشمی همزمان امکان پذیر نباشد و اختلاف دوتصوير به اندازهاي باشد كه قابل انطباق با يكديگر نباشد، انحراف چشمی حاصل میشود. وقتي انحراف چشمي در افرادي كه قبلا ديد درست دو چشمي داشتند بطور ناگهاني پيش آيد فرد احساس دوبيني كه يك حس بسيار نامطلوبي است خواهد داشت در حاليكه وقتي انحراف چشمي از ابتداي زندگي و يا قبل از زمان تكميل ديد واحد دوچشمي پيش أيد كودك هرگز دوبيني نداشته و همواره تصوير يك چشم ( چشم غالب ) را به مغز خواهد فرستاد. لطفاً در پایین همین ستون، عنوان "اگر در فرزند خود انحراف چشمی دیدیم" را حتماً بخوانید.

انحراف چشمی ( Strabismus )

پدر و مادرها این مطلب را حتما بخوانند.

کودک به ما نگاه میکند٬ احساس میکنیم مثل اینکه با هر دو چشم همزمان نگاه نمیکند. یکی از چشمها مستقیم به ما نگاه میکند و چشم دیگر متمایل به داخل یا خارج و یا بالا یا پائین است. ممکن است این حالت همیشه نباشد و گاهی حس کنیم که چشمها بدون انحراف و به اصطلاح صاف نگاه میکنند٬ ولی گهگاه هم انحراف را حس میکنیم.
دیگران هم که کودک را میبینند این نکته را احساس و در مواردی اظهار میدارند.
کودک نیز ممکن است گاهی مبادرت به مالیدن چشمها کرده و در مورد کودکانی که حرف میزنند از احساس بدی در نگاه کردن شکایت کنند.
هر کدام از این موارد باید به پدر و مادر هشداری باشد که کودک نیاز به معاینه دقیق و بررسی علت مشکل موجود٬ توسط چشم پزشک کودکان باشد. اهمیت ندادن به وضع موجود ممکن است عواقب جبران ناپذیری برای کودک داشته باشد.
در مواردی پدر و مادر و اطرافیان حالت انحراف در چشم کودک احساس میکنند و در مراجعه به چشم پزشک کودکان٬ درمییابند که انحراف واقعی درکار نبوده و آنچه دیده و احساس میشود٬ انحراف کاذب یا ظاهری (Pseudo-strabismus) نام دارد. معمولا علت این کیفیت پهن بودن ریشه بینی (که حالت انحراف به داخل چشمها) ویا فاصله دار بودن حفره های کاسه چشمها از یکدیگر (که حالت انحراف به خارج چشمها ) را تقلید میکند میتواند باشد.
اگر قدرت بینائی هر دو چشم یکسان بوده و کودک بتواند با هرکدام از چشمها به تنهائی ببیند٬ در این صورت میتواند گاهی با چشم راست نگاه کرده و چشم چپ را منحرف کند و زمان دیگری برعکس.
در این موارد والدین اظهار میکنند که کودکشان هر دو چشم را بطور متناوب میتواند منحرف کند. ولی اگر قدرت دید دو چشم یکسان نبوده ویا یکی از چشمها غالب باشد٬ بیمار معمولا از چشم غالب برای دیدن استفاده کرده و همیشه چشم مغلوب را منحرف خواهد کرد. در این موارد وقتی چشم پزشک با والدین در مورد انحراف هردو چشم و لزوم اقدام درمانی برای هردو چشم را ذکر میکند٬ معمولا با تاکید والدین که مشکل فقط در یک چشم بیمار بوده و چشم دیگر سالم است و چرا دو چشمی درمان میشود روبرو میشویم.
برای بیان نوع انحرافی که می بینیم از کلماتی که از دو قسمت انتدائی و بخش پسوند تشکیل میشوند استفاده خواهیم کرد. انحراف به داخل را با  ایزو Eso  و انحراف به خارج را با اگزو Exo  و انحراف به بالا را با  هایپر Hyper  و به پائی را به هایپو Hypo  شروع میکنیم.
نام انحرافهائی را که همیشه هستند و هیچ وقت چشمها را در بدون انحراف نمی بینیم با پسوند تروپیا Tropia   و مواردی را که گاهی انحراف چشمی ظاهر میشود را با پسوند فوریا  Phoria  تمام میکنیم.
بنابراین Esotropia یعنی انحراف همیشگی چشم به داخل و یا Hyperphoria  یعنی انحراف گهگاه چشم به بالا میباشد.
در مواردی والدین متوجه انحراف چشم فرزندشان نمی شوند و در یک معاینه معمولی٬ چشم پزشک کودکان به والدین اعلام میکند که فرزندشان انحراف چشمی قابل ملاحظه ای دارد٬ و به همان علت و برای فرار از دوبینی٬ بدون اراده سر خود را بطرف یکی از شانه ها خم کرده و ممکن است همراه آن چانه خود را هم به بالا یا پائین نگهدارد. والدین همیشه فرزند خود را به همین حالت می دیدند و هیچوقت فکر نمیکردند که این حالت میتواند یک علامت انحراف چشمی باشد و آنرا حالت عادی و طبیعی ایستادن و نشستن وی میدانستند! وقتی چشم پزشک حالت سر بیمار را صاف کرده و نحوه دید او را بررسی میکند انحرافی قابل ملاحظه به بالا یا پائین ظاهر میشود و موجب تعجب والدین شده و آنها اظهار میدارند که فرزندشان هیچوقت شکایتی از دید یا دوبینی نکرده بود.
باید گفت که هرگز منتظر شکایت کودکان از نحوه دید یا دوبینی و ... نباشید. انحرافی که در سنین بسیار پائین شروع میشود٬ میتواند با دو پدیده همراه باشد.
۱ - اگر با تغییر حالت سر٬ چشم منحرف بتواند در وضعیتی قرار گیرد که دوبینی برای بیمار پیش نیاید٬ چشمها ظاهرا برای دیدن اشیاء به حالت مناسب بوده و افراد دیگر نیز انحرافی برای چشمها احساس نخواهند کرد.
۲ - اگر بیمار فقط از یک چشم برای دیدن استفاده کند و تصویر حاصل از چشم منحرف را حذف کند٬ مشکلی برای دیدن احساس نکرده و شکایتی نخواهد داشت٬ ولی والدین انحراف چشم بیمار را خواهند دید.
بنابراین نبودن شکایت از چگونگی دید در کودکان نباید مانع از معاینات مکرر و متناوب چشمها برای پی بردن به علائم مخفی ناهنجاریهای چشم و دید شود.
موقع تولد نوزاد توسط متخصص محترم کودکان معاینه شده و درصورت وجود ناهنجاری قابل توجه حتما والدین را به مراجعه به چشم پزشک کودکان راهنمائی خواهد کرد.
در مواردی که کودک زودتر از دوره طبیعی بارداری بدنیا آمده باشد و بویژه مقدار وزن تولد یک و نیم کیلوگرم یا کمتر باشد٬ حتما کودم باید توسط چشم پزشکی که فلوشیپ شبکیه باشد بررسی و در صورت وجود ناهنجاری در شبکیه بعلت عدم رشد کافی آن٬ با اقدامات درمانی از نابینائی حتمی نجات یابد.
در سه ماهگی و بویژه در شش ماهگی که تطابق چشم کودک تکمیل میگردد٬ معاینه چشمی از نظر یکسان بودن مقدار و نحوه دید هردو چشم و وجود استیگماتیسم های شدید که میتواند موجب تنبلی چشم گردد و موارد دیگر٬ معاینه تکمیلی چشم توسط چشم پزشک کودکان ضروری است.

بخش بعدی این مطلب را از دست ندهید.

علل تنبلی چشم

آمبلیوپی یا تنبلی چشم پدیده ای است که با تولد نوزاد با او همراه نیست و عواملی موجب پیدایش آن میشود و اگر این عوامل را مادران و پدران بشناسند و در پی ردگیری آنها باشند که برای نوزادشان پیش نیاید یا اگر هرکدام از آن عوامل حضور داشتند چگونه به مقابله با آن برآیند تا تنبلی چشم که پدیده ای فرساینده و کاهنده دید چشم است تکامل نیابد و کودک از این مشکل قابل پیشگیری نجات یابد، ارزش دانستن این مطالب چند چندان میشود.
مواردی که میتوانند سبب تنبلی چشم گردند:
1-اختلاف قدرت انکساری دو چشم. نور تابیده به چشم در سیستم انکساری چشم که شامل محیطهای شفاف چشم که قرنیه و عدسی مهمترین بخشهای آن است شکسته شده و با همگرائی بداخل چشم هدایت میشود که در حالت طبیعی بر روی شبکیه متمرکز و تصویر واضحی از اجسام ایجاد میکند. اگر نوع و مقدار شکست نور بگونه ای باشد که تصویر بر روی شبکیه نباشد نزدیک بینی یا دور بینی و یا جدائی بخشهائی از تصویر که ناشی از حضور آستیگماتیسم است پیش آید و این پدیده در دو چشم متفاوت باشد در این صورت وقتی یک چشم تصویر بهتری را میگیرد چشم دیگر هنوز تصویر واضحی ندارد و به این جهت چشمی که تصویر بدتر را میگیرد بتدریج کنار گذاشته شده و تنبلی حاصل میگردد.
2-انحراف چشمها نیز سبب تشکیل دو تصویر غیر قابل انطباق با یکدیگر شده و مرکز درک بینائی یکی از تصویرها را که نامطلوب است کنار گذاشته و چشم تهیه کننده آن تصویر به مرور زمان تنبل میشود.
3-وجود هر نوع مانع فیزیکی در سر راه بدست آوردن تصویر خوب در روی شبکیه شود، مانند افتادگی شدید پلک که جلوی مردمک چشم را بگیرد، یا کدورت بر روی قرنیه یا در اتاق قدامی (فاصله بین قرنیه و عدسی ) یا در عدسی و یا در داخل فضای بزرگ چشم که توسط زجاجیه ( ویتره ) پر شده است میتواند تنبلی در چشم مبتلا را سبب گردد.
4-تصویری که بر روی شبکیه تشکیل میشود باید بوسیله عصب بینائی به مغز و تا مرکز درک بینائی که در قسمت پشت سری قرار دارد برسد و در قشر خاکستری سالم پشت سری درک بینائی صورت گیرد. هر گونه بیماری و نابسامانی در این مسیر و در مرکز درک بینائی میتواند در گرفتن تصویر اختلال ایجاد کرده و تنبلی را سبب شود.

اقدام به درمان تنبلی چشم

پیشگیری همواره مقدم بر درمان است. با توجه به عواملی که میتوانند موجب تنبلی گردند معاینه کودک در سنین پائین و بصورت دوره ای از شش ماهگی که تطابق کودک کامل میشود، سبب کشف و درمان بموقع عامل  ایجاد کننده تنبلی چشم میشود.
وقتی با کودکی که تنبلی چشم دارد مواجه میشویم اولین کار دریافتن علت بوجود آمدن مشکل است که یکی از موارد ذکر شده در بخشی که با عنوان "آمبلیوپی یا تنبلی چشم" گنجانده شده میباشد و سپس در صدد رفع عیب موجود همراه با درمان تنبلی حاصل شده خواهیم بود.
اگر عیب انکساری بویژه اختلاف عیب انکساری بین دو چشم وجود داشته باشد آنرا با تجویز عینک مناسب رفع میکنیم، در صورت حضور انحراف در چشمها با روشهای خاص خود به درمان آن اقدام میکنیم و یا اگر عامل فیزیکی که مانع از رسیدن تصویر مناسب به شبکیه میگردد در کار باشد به فکر برطرف کردن آن خواهیم بود.
در کنار درمان علت ایجاد کننده تنبلی چشم، بستن چشم یا تارکردن تصویر چشم بهتر برای واداری چشم تنبل به کار بیشتر، اصل مهم درمان تنبلی است. در مورد نحوه و زمان بستن یا تارکردن چشم بهتر بطور عام نمیشود سخن گفت و باید این بخش از درمان بوسیله چشم پزشک کودکان با توجه به عمق تنبلی و سن کودک و شرائط عمومی کودک و مقدار همکاری بیمار و والدین تعیین و دستور داده میشود.

راهنمای اقدام به گرفتن وقت معاینه برای بیمارانی که انحراف چشمی دارند.

در صورتی که شما یا فرزندتان مبتلا به انحراف چشمی هستید یا همکاران چشم پزشک ما قبلا معاینه کرده و تشخیص انحراف چشمی داده اند و یا مشکوک به انحراف چشمی بوده اند٬ و میخواهید بررسی بیشتر انجام شود و مشتاق به دیدار و معاینه در مطب ما هستید٬ میتوانید با کلیک کردن این ناحیه وارد سامانه وقت دهی اینترنتی مطب ما شوید و با پیگیری مسیرهائی که راهنمایی میشوید روز مورد نظر را انتخاب و با دریافت پیغام تایید وقت دهی در موبایل خود٬ در روز و ساعت مقرر به مطب مراجعه فرمائید.
اگر در جستجو برای گرفتن وقت در سامانه نوبت دهی موفق به گرفتن وقت مناسب نشدید و یا بعلت خاصی مشتاق به گرفتن وقت نزدیک هستید٬ فرم ایمیل زیر را به دقت و با توضیح کامل در مورد علت درخواست وقت نزدیک و عاجل در مستطیل اول پر و ارسال نمائید. درخواست شما بررسی و درصورت ضرورت معاینه زودهنگام٬ وقت نزدیک برای شما درنظر گرفته شده و با پیغام پذیرش به موبایل شما اطلاع داده خواهد شد.
لطفا توجه داشته باشید که این فرم درخواست نوبت٬ فقط برای موارد انحراف چشمی است.

تعیین وقت معاینه برای بیمارانی که انحراف چشمی ( استرابیسم ) دارند

این فرم را فقط درصورتی که بیمار انحراف چشمی دارد پرکنید٬ مختصری از چگونگی انحراف چشمی بیمار را در داخل کادر مرقوم فرمائید.*

چگونگی انحراف چشم و زمان شروع آن و دائمی یا گذرا بودن آن و هرآنچه لازم میدانید را٬ بدون محدودیت در کادر بالا مرقوم فرمائید.

نام و نام خانوادگی بیمار:*

شماره کارت ملی بیمار:*

شماره تلفن همراه برای ارتباط سامانه نوبت دهی با شما:*

شماره پرونده بیمار (اگر نزد ما پرونده دارند با دقت داخل کادر بنویسید و اگر برای اولین با مراجعه میکنید عدد صفر را مرقوم فرمائید)*

آدرس ایمیل خود را برای دریافت پاسخ ما داخل کادر بنویسید:

لطفا در این کادر چیزی ننویسید.

والدین چگونه از تنبلی چشم فرزند اطلاع یابند؟

خیلی از موارد وقتی کودکان در سن شروع مدرسه توسط پایگاههای معاینات عمومی قبل از مدرسه مورد معاینه قرار میگیرند والدین متوجه تنبلی چشم فرزند خود میشوند٬ و متاسفانه گاهی در سنین بالاتر این آگاهی را بدست میاورند٬ که هرچه سن بالاتر باشد درمان سخت تر و مدت درمان بیشتر و موفقیت در درمان قاطع کمتر خواهد شد.
گاهی علائمی مانند انحراف چشمی موجب توجه والدین به اشکال در چشم کودک شده و با پیگیری این نقیصه تنبلی نیز حاصل نشده و یا درصورت بروز٬ بموقع درمان خواهد شد.
مشکل اساسی زمانی است که ایراد ظاهری وجود ندارد و خود کودک هم شکایتی از اشکال در دید یک چشم ندارد. هر بامداد که چشمها را باز میکند اطراف خود را بخوبی میبیند ولی نمیداند که فقط با یکی از چشمهایش اشیاء را می بیند و چشم دیگر قادر به دیدن واضح نیست. و بمرور زمان چشم ضعیفتر بر اثر نگرفتن تصویر واضح تنبل شده و کودک قادر به داشتن دید دو چشمی نخواهد شد٬ و بعد از مدتی تنبلی مستقر و کودک فقط از یک چشم استفاده خواهد نمود.
انحراف چشمها که مانع از دید همزمان و همسان دو چشم باهم میگردد٬ اختلاف قابل توجه در قدرت انکساری دو چشم٬ که مانع از دید دو چشمی همزمان و تصاویر با وضوح یکسان در دو چشم میشود٬ وجود کدورتهائی در مسیر نور ورودی به داخل چشم برای ایجاد تصویر بر روی شبکیه چشمها مانند لکهای قرنیه یا آب مروارید (کاتاراکت ) مادرزادی و یا کدورتهای موجود در زجاجیه ( ماده ژله ای که حجم قسمت بزرگی از کره چشم را پر میکند) و یا رگهای غیرعادی یا خونریزیها در شبکیه و هر عامل دیگری که مانع رسیدن نور و تصویر واضح بر روی شبکیه گردد٬ میتواند به تنبلی چشم منجر شود.

برای نوزادان نارسی که زمان جنینی آنها کامل نشده و با وزن کم متولد میشوند٬ و اغلب روزهای اول تولد را در NICU میگذرانند٬ نیز ممکنست مشکلاتی در زجاجیه ( ویتره ) و شبکیه وجود داشته باشد که موجب نداشتن تصویر خوب بر روی شبکیه شده و سبب از بین رفتن کامل یا نسبی دید خواهد شد. ولی خوشبختانه این نقیصه در صورت کشف بموقع و زودرس آن٬ اغلب بطور کامل قابل درمان و رفع نقیصه میباشد. لذا واجب است تمام کودکان در روزهای اول تولد مورد معاینه چشمی قرار گیرند٬ که معمولا این مهم توسط متخصصین محترم کودکان انجام میشود و درصورت مشاهده هر تغییر غیرمعمول برای مشاوره دقیقتر به چشم پزشک کودکان ارجاع داده میشود. و باید در نظر داشت که معاینه توسط چشم پزشک٬ بویژه در مراکز ویژه ای که تجهیز و آماده شده اند ( در تهران در بیمارستان فارابی و بیمارستان حضرت رسول اکرم ص بخش ROP ) برای تمام نوزادانی که با وزن کمتر از ۱۵۰۰ گرم و زمان بارداری کمتر از ۳۸ هفته بدنیا میآیند ضروری است.

اگر در معاینات اولیه مورد مشکوکی یافت نشد در شش ماهگی کودک که عمل تطابق چشمها تکمیل شده است یک معاینه کامل چشم توسط چشم پزشک کودکان لازم است تا درصورت مشاهده هر عاملی که میتواند موجب ممانعت از دید دو چشمی همزمان و همگن شود درمان موثر و منطقی آغاز گردد.

بستن چشم ها

عده ای از والدین تصوّر میکنند که بستن چشم راه درمانی برای انحراف چشم است٬ و حتّی تصور خود را بصورت یک مشاهده و تجربه عینی که در مورد فرزند خود که مبتلا به انحراف دائمی یک چشم است بیان میکنند. به این ترتیب که فرزندی که چشم راستش همیشه بطرف داخل (سمت بینی ) منحرف است و همواره از چشم چپ برای دیدن استفاده میکند٬ والدین ملاحظه کرده اند که با بستن چشم چپ بیمار ( که چشم خوب و سالم بیمار است ) چشم راست بلافاصله در وسط قرار گرفته و مستقیم نگاه میکند!! و میگویند که با اینکار چشم معیوب خوب میشود!! و معتقدند که اگر اینکار را مدتی ادامه دهند٬ چشم بیمار کاملا خوب خواهد شد!! غافل از اینکه اگر در همان حال چشم چپ را که بسته شده٬ در زیر پد پانسمان کننده ( بدون باز کردن چشم و با آزاد کردن قسمتی از چسب اطراف پد٬ نگاه کنند )٬ خواهند دید که همان چشم بطرف داخل کاملا انحراف پیدا کرده است!!!! این امر در مورد همه انواع انحرافها صادق است و من فقط انحراف به داخل را مثال زدم.

بنابراین بستن چشم برای درمان تنبلی یک چشم٬ و یا جلوگیری از پیدایش تنبلی در یک چشم است.
ما همواره برای درمان تنبلی یک چشم٬ چشم دیگر ( چشم سالم ) را برای مدت معین که برحسب میزان تنبلی و سن کودک و در نظر گرفتن عوامل و علائم مختلفی که در زمان معاینه مشاهده و برخی را اندازه گیری میکنیم٬ تعیین٬ انتخاب و به والدین اجرای آنرا توصیه میکنیم.

زمان بستن چشم نیز بسیار مهم است. و این زمان با توجه به عوامل و نشانه های موجود٬ طوری تعیین میگردد که هم موثّر بوده و هم موجب تنبلی در چشم دیگر نشود. پزشک همواره زمانهای معینی را اعلام میکند که باید رعایت شود و نمیتوان گفت که هرچقدر کودک اجازه داد ببندند! البته هدف آزار رساندن به کودک نیست٬ و در مواردی انعطافهایی توصیه میشود و باید با صحبت والدین با کودک در کمال آرامش و ابراز محبت و رساندن اینکه برای بهبود و سلامتی او تحمل این زحمت ضروری و البته گذران است و هرچه رعایت نکات عملی این روند بهتر و دقیقتر باشد نتیجه گیری کاملتر و سریعتر بوده و زمان تحمل زحمت نیز درکلّ کوتاهتر خواهد بود و پزشک در زمان کمتری دستور عدم نیاز به بستن چشم میدهد. و عکس این حالت نیز صادق است که با عدم رعایت انجام دقیق بستن چشم٬ مطمئنّا زمان طولانی باید پروسه درمان را ادامه دهند.

با بستن چشم٬ زمانی صرف عادت کردن چشم به دیدن تک چشمی آنهم با چشم گرفتار میشود که از بعد از سپری شدن این زمان٬ تازه دیدن تک چشمی آغاز و از آن پس هر مقداری ادامه مییابد زمان مفید درمان برای چشم تنبل محسوب خواهد شد. بنابراین اگر چشم را در زمانهای کوتاه ببندیم و یا زمانهای بستن اعلام شده را بطور مقطّع و خرد خرد اجرا کنیم٬ نتیجه ای از درمان نخواهیم گرفت.


اگر در فرزند خود انحراف چشمی دیدیمانحراف چشم  یا  استرابیسم

وقتی در فرزند خود گهگاه حالت انحراف چشمی می بینیم، چکار باید کرد؟

۱- مساله مهمی نیست و فراموشش کنیم؟

۲- بعنوان یک مشکل بزرگ نگران شویم و با چند پزشک در میان بگذاریم؟

۳- مهم نیست ولی هر وقت فرصتی کردیم با پزشک کودکان مشورتی بکنیم؟

۴- ابتدا در اینترنت دنبال این علامت و علل آن بگردیم و بعد تصمیم به پی گیری بگیریم.

۵- و ……

انحراف چشمی علامتی است که نشان از عدم هماهنگی دو چشم برای بدست آوردن تصویرهای مشابه قابل انطباق با یکدیگر برای ارسال به قشر خاکستری پشت سری که مرکز ادراک بینایی در آنجا قرار دارد میباشد.

هر مشکلی در کودکان را ابتدا باید با متخصص کودکان مطرح کرد و ایشان با معاینه کودک و بررسی نحوه نگاه و حرکت هر دو چشم وی، اگر به مورد مشکوکی برخورد نماید به والدین توصیه مشاوره با متخصص چشم کودکان خواهد نمود.

تطابق در چشمها در ۴ ماهگی بعد از تولد شروع و در ۶ ماهگی کامل میشود. اگر انحراف هایی گذران در چشم کودک در کمتر از شش ماهگی دیده شود با درمیان گذاشتن با متخصص کودکان و تایید ایشان میتوان تا پایان ۶ ماهگی  صبر کرد. ولی اگر انحراف دائمی و در تمام زمان بیداری حضور داشته و یا با عدم حرکت چشم به یک جهت مشخص همراه است، حتما باید توسط متخصص چشم کودکان معاینه و دستورات لازم را گرفت.

دوام انحرافهای گذران بعد از ۶ ماهگی و یا بروز آن در همین سن، ملاقات با متخصص چشم کودکان را ضروری میکند. بررسی نحوه دید کودک و استفاده از یک یا هر دو چشم بوسیله چشم پزشک کودک انجام میشود. پیدایش و ادامه دید یک چشمی که میتواند منجر به تنبلی در چشمی که کمتر مورد استفاده قرار میگیرد مساله مهمی است که بررسی و پیگیری میشود. در صورت لزوم معاینه در دفعات متناوب و استفاده از قطره های چشمی که جلوگیری از تطابق چشم کودک کرده و به ما اجازه بدست آوردن و محاسبه تمام قدرت انکساری چشم بدون دخالت ارادی کودک و تصمیم گیری به چگونگی شروع درمان در زمان مناسب، انجام خواهد شد.

شروع بموقع درمان که جلوگیری از عوارض مزاحم و گاهی غیر قابل جبران میکند ضروری است. 

چگونگی شروع درمان نیز بسیار مهم است. بستن چشم، عینک یا جراحی ( آنهم یک چشم یا هر دو چشم) وروشهای پیشنهادی متفاوتی است که وقتی والدین در مراجعه به پزشکان و یا از دوستان و آشنایان میشنوند موجب سردرگمی آنان شده و مانع تصمیم گیری مناسب و بموقع در درمان میشود.

در این موارد معمولا والدین به اینترنت پناه برده و درمیان اطلاعات بی انتهایی که در این اقیانوس داده ها در هم تنیده اند بدنبال گم شده های خود میگردند، و هرچه بیشتر میکاوند کمتر مییابند و اغلب به گمراهی کیشده شده و ناخواسته بعداً با عوارض مختلفی مواجه میشوند.

انتخاب پزشک مورد اعتماد و برقراری ارتباطی نزدیک و صمیمی با وی، دریافت و به کار گرفتن رهنمودها و دستورات درمانی او و پرسش از وی در مورد هرآنچه برای والدین نا آشنا است، و یافتن پاسخهای قانع کننده و متین، راه درست رسیدن به دلخواسته آنان که همانا درمان صحیح مشکل فرزندشان میباشد خواهد بود.

ادامه دارد
مطالب دیگر انحراف چشم و تنبلی را از اینجا بیابید.