چشم پزشکی کودکان
پرینت
Cannot find table 0.

نکات زیر را به دقّت مطالعه و موارد مورد نظر خود را دنبال نمایید.

از کدام روش برای گرفتن وقت مطب اقدام کنیم؟

لطفاً ابتدا تمامی متن زیر را با دقّت مطالعه و به نکات تذکر داده شده توجه فرمایید.

                                   


۱- قبل از اقدام به گرفتن وقت مطب٬ لطفاً  شماره کارت ملی خود بیمار  و   نیز شماره تلفن همراه  را که بتوانید پیغام ما را بگیرید، در دسترس داشته باشید.

======================================

توجه فرمائید!! 

در موقع گرفتن وقت مطب، حتماً نام شناسنامه ای شخص بیمار و شماره کارت ملّی خود بیمار در محل های درخواست شده نوشته شود.

از نوشتن نام والدین یا دوستان و یا فردی که اقدام به گرفتن وقت می‌کند، جدّاً خودداری نمائید. در روز مراجعه، فقط فردی که مشخصات وی در لیست ما نوشته شده، پذیرفته خواهد شد.

شماره کارت ملّی و نام بیمار مشخصه پرونده ایشان خواهد بود.

=================== ========================

برای گرفتن وقت معاینه حضوری در مطب، یکی از سامانه های زیر را انتخاب و مسیر پیش رو را دنبال کنید:


1-  سامانه نوبت دهی الکترونیکی مطب شماره ۱ 


2 - سامانه نوبت دهی الکترونیکی مطب شماره ۲ 


وارد شده و با ملاحظه روزها و ساعتهای آزاد٬ وقت مناسب، برای خود را انتخاب٬ ثبت و با پیغام نوشتاری تلفنی (sms) تاییدیه نوبت گرفته شده را دریافت نمائید.


از تلفن های مطب ( ۸۷۷۷ ۲۲۲۶ ) و  ( ۵۴۷۰ ۲۲۲۶ )  میتوانید برای ورود به سامانه های وقت دهی، و دریافت نوبت به تعداد محدود استفاده کنید، این راه فقط برای کسانی که از اینترنت نمیتوانند استفاده کنند، داير ميباشد. 
گرفتن نوبت مطب از طریق سامانه های اینترنتی بالا راحت تر و مطمئن تر است.

======= ========== ============ ============

برای ارتباط تصویری، تلفنی و یا متنی با پزشک از راههای زیر اقدام نمایید:

مشاوره آنلاین تصویری، تلفنی و متنی با سامانه بقراط

مشاوره تلفنی با سامانه پذیرش۲۴