پرینت
Cannot find table 0.

سامانه وقت دهی

لطفاً قبل از شروع فرایند وقت گیری مطب٬ شماره کارت ملّی بیمار و  شماره تلفن همراه خود را در دسترس داشته باشید. زیرا در جریان وقت گیری این دو شماره از شما درخواست خواهد شد. 
در تعیین وقت اینترنتی٬ در جایی که نام بیمار درخواست شده٬ لطفا نام و نام خانوادگی کامل بیمار٬ مطابق آنچه در شناسنامه و کارت ملی بیمار نوشته شده را درج نمائید.


برای ورود به سامانه نوبت دهی الکترونیکی شماره ۱ 
مطب اینجا را کلیک کنید و وارد برگی مطابق شکل زیر میشوید. دایره سبز رنگ "دریافت نوبت" را کلیک کرده و بخش  " اخذ نوبت اینترنتی " را انتخاب و مسیری را که در مقابل خود میبینید ادامه دهید. نوبت گرفته شده با sms به شما اطلاع داده خواهد شد.
موفق باشید.
برای ورود به سامانه وقت دهی الکترونیکی شماره ۲ مطب اینجا را کلیک کنید.