آب مروارید ( کاتاراکت )


کدر شدن عدسی داخل چشمی، آب مروارید نامیده میشود. نوع مادرزادی آن را در نوزادان میتوان دید، نوع جوانان، نوع ضربه ای که به دنبال ضربه های شدید به چشم حاصل میشود و نوع سنّی که شایعترین است در سنین گوناگون میتوانند ظاهر شوند.

در مورد کاتاراکت نوزادان سببهای ارثی، موارد ناشی از عفونتهای زمان جنینی، علل متابولیکی، دیابت، التهابها و موارد ناشی از حساسیت داروئی را نام برد. مصرف برخی آنتی بیوتیکها از جمله تتراسایکلین توسط مادر در دوران بارداری، عفونتهای دوران بارداری مادر مانند سرخک و سرخجه، آبله مرغان، عفونتهای ناشی از سایتومگالوویروس، ویروس تبخال، زونا، پلی میلیت؛ انفلوانزا، ویروس اپشتین بار، سیفیلیس و توکسوپلاسموسیس از علل شایع آب مروارید مادرزادی شمرده میشوند. این موارد میتوانند در زمان تولد و یا اندکی بعد، در دوران طفولیت خودنمائی کنند.

جهت گرفتن وقت معاینه زود هنگام برای بیمار مبتلا به آب مروارید یا کاتاراکت٬ فرم زیر را پر و ارسال کنید. ثبت وقت معاینه را در پیغام گیر تلفن همراه خود دریافت خواهیدنمود.

( آب مروارید چشمی )cataract

  • کاتاراکت-1||||8||||( آب مروارید چشمی )cataract

  • Amblyopia||||9||||( آب مروارید چشمی )cataract

  • mature cat-1||||15||||( آب مروارید چشمی )cataract

  • cat-3||||16||||( آب مروارید چشمی )cataract

  • cat-4||||17||||( آب مروارید چشمی )cataract

عدسی داخل چشم محیط شفافی است که با تغییر ضخامت میتواند قدرت انکساری خود را تغییر داده و در تشکیل تصویر خوب در روی شبکیه دخیل باشد. هر عاملی که موجب پیدایش کدورت در داخل عدسی شود سبب تاری تصویر خواهد شد کدر شدن عدسی داخل چشمی آب مروارید یا کاتاراکت نامیده میشود. بسته به محل کدورت در داخل عدسی و شکل کدورت و زمان پیدایش آن انواع کاتاراکت نامگذاری میشوند. برای دیدن مطالب بیشتر در این باره روی عنوان این عکس کلیک کنید