پرینت
Cannot find table 0.

نوبت مطب بعد از بازگشایی

سامانه نوبت دهی الکترونیکی مطب

اگر میخواهید مستقیما وارد سامانه نوبت دهی اینترنتی مطب دکتر خدائیانی بشوید و وقت ملاقات و معاینه در مطب٬ برای روزهائی که باز شده و در دسترس میباشد٬ بگیرید٬ لطفا یکی از سامانه های زیر را کلیک کنید:

سامانه (۱) دریافت وقت الکترونیکی برای مطب.

سامانه (۲) دریافت وقت الکترونیکی برای مطب.

اگر در هریک از سامانه ها وقت مناسب و نزدیک به درخواست شما موجود نبود٬ سامانه دیگر را انتخاب نمائید.

اگر مورد خاصی است که مایلید زودتر از وقت عادی مطب معاینه شوید٬ بسته به مورد بیمار خود٬ یکی از فرمهای زیر را انتخاب٬ پر و ارسال نمائید و منتظر پاسخ ما با ایمیل و یا پیغام تلفنی (sms) باشید.
توجه داشته باشید٬ فرمهائی که کامل پر نشده باشند٬ حذف شده و پاسخی دریافت نخواهید کرد.

در هر روز که وارد سامانه نوبت دهی شوید٬ وقت های آزاد را تا یک ماه ونیم بعد ( تا ۴۵ روز بعد ) ملاحظه خواهید کرد.

به امید دیدارتان.

فرم درخواست وقت نزدیک

انحراف چشمی یا استرابیسم

این فرم را فقط درصورتی که بیمار انحراف چشمی دارد پرکنید٬ مختصری از چگونگی انحراف چشمی بیمار را در داخل کادر مرقوم فرمائید.*

چگونگی انحراف چشم و زمان شروع آن و دائمی یا گذرا بودن آن و هرآنچه لازم میدانید را٬ بدون محدودیت در کادر بالا مرقوم فرمائید.

نام و نام خانوادگی بیمار:*

شماره کارت ملی بیمار:*

شماره تلفن همراه برای ارتباط سامانه نوبت دهی با شما:*

شماره پرونده بیمار (اگر نزد ما پرونده دارند با دقت داخل کادر بنویسید و اگر برای اولین با مراجعه میکنید عدد صفر را مرقوم فرمائید)*

آدرس ایمیل خود را برای دریافت پاسخ ما داخل کادر بنویسید:

لطفا در این کادر چیزی ننویسید.

آب مروارید یا کاتاراکت

این فرم را فقط برای بیماری که آب مروارید دارد پر و ارسال نمایید. مدت کاهش بینایی بر اثر آب مروارید را در این کادر بنویسید.*

نام و نام خانوادگی بیمار:*

شماره پرونده -درصورتی که نزد ما پرونده دارید - اگربرای اولین بار مراجعه میکنید عدد صفر بگذارید.*

شماره تلفن همراه برای ارتباط سامانه نوبت دهی با شما:*

شماره کارت ملی بیمار:*

آدرس ایمیل: ( اگر دارید)

درصورت تمایل میتوانید شماره فکس خود را برای دریافت جواب به همراه کد شهر٬ اینجا بنویسید.

لطفا در این کادر چیزی ننویسید.

To get an examination appointment at the office

Name (first and family)*

File number (if you have a file in our office), please put 0 if you have not any file with us yet*

Patient's age(year)*

Cell phone number*

ID number

The reason for requesting an appointment.(what is wrong with the patient), please write briefly*

Your email address*

You'll get a sms or an email, containing an appointment

Please don't write anything in this box