پرینت
Cannot find table 0.

نوبت مطب بعد از بازگشایی

سامانه نوبت دهی الکترونیکی مطب

اگر میخواهید مستقیما وارد سامانه نوبت دهی اینترنتی مطب دکتر خدائیانی بشوید و وقت ملاقات و معاینه در مطب٬ برای روزهائی که باز شده و در دسترس میباشد٬ بگیرید٬ لطفا یکی از سامانه های زیر را کلیک کنید:

سامانه (۱) دریافت وقت الکترونیکی برای مطب.

سامانه (۲) دریافت وقت الکترونیکی برای مطب.

اگر در هریک از سامانه ها وقت مناسب و نزدیک به درخواست شما موجود نبود٬ سامانه دیگر را انتخاب نمائید.

اگر مورد خاصی است که مایلید زودتر از وقت عادی مطب معاینه شوید٬ بسته به مورد بیمار خود٬ یکی از فرمهای زیر را انتخاب٬ پر و ارسال نمائید و منتظر پاسخ ما با ایمیل و یا پیغام تلفنی (sms) باشید.
توجه داشته باشید٬ فرمهائی که کامل پر نشده باشند٬ حذف شده و پاسخی دریافت نخواهید کرد.

در هر روز که وارد سامانه نوبت دهی شوید٬ وقت های آزاد را تا یک ماه ونیم بعد ( تا ۴۵ روز بعد ) ملاحظه خواهید کرد.

به امید دیدارتان.

فرم درخواست وقت نزدیک

انحراف چشمی یا استرابیسم

آب مروارید یا کاتاراکت

To get an examination appointment at the office