پرینت
Cannot find table 0.

سامانه وقت دهی

لطفاً قبل از شروع فرایند وقت گیری مطب٬ شماره کارت ملّی بیمار و  شماره تلفن همراه خود را در دسترس داشته باشید. زیرا در جریان وقت گیری این دو شماره از شما درخواست خواهد شد.

برای ورود به سامانه وقت دهی الکترونیکی شماره ۲ مطب اینجا را کلیک کنید.برای ورود به سامانه نوبت دهی الکترونیکی شماره ۱ مطب اینجا را کلیک کنید  و وارد برگی مطابق شکل زیر میشوید. دایره سبز رنگ "دریافت نوبت" را کلیک کرده و بخش  " اخذ نوبت اینترنتی " را انتخاب و مسیری را که در مقابل خود میبینید ادامه دهید. نوبت گرفته شده با sms به شما اطلاع داده خواهد شد.
موفق باشید.