پرینت
Cannot find table 0.

در روزهای تعطیلی مطب بخاطر کرونا، با کلیک کردن اینجا به سامانه بقراط وارد شده، با انتخاب "مشاوره متنی" مطالب خود را میتوانید مستقیماً با پزشک در میان بگذارید. با تشکر.

نام و نام خانوادگی بیمار:*

شماره پرونده:*

اگر نزد ما پرونده ندارید در این کادر عدد (۰) صفر را بنویسید.

شماره تلفن همراه:*

کدامیک مورد شماست؟


توضیح کامل موضوع مورد نظر شما:*

ما دوستانه٬ مشتاق خواندن هرگونه نظر اصلاحی و انتقادی برای ارائه بهتر خدمات پزشکی و پذیرشی برای شما هستیم.

جراحی چشم در این تاریخ انجام شده:

برای امکان پاسخ دهی از طریق ایمیل٬ لطفا در اینجا آدرس ایمیل خود را بنویسید.*

آدرس خود را مجددا کنترل نمائید٬ در صورت تایپ اشتباه٬ جواب ما به دستتان نخواهد رسید.

لطفا در این کادر چیزی ننویسید