پرینت
Cannot find table 0.

با مدیریت سایت در میان بگذارید.

نام و نام خانوادگی بیمار:*

شماره پرونده:*

اگر نزد ما پرونده ندارید در این کادر عدد (۰) صفر را بنویسید.

شماره تلفن همراه:*

کدامیک مورد شماست؟


توضیح کامل موضوع مورد نظر شما:*

ما دوستانه٬ مشتاق خواندن هرگونه نظر اصلاحی و انتقادی برای ارائه بهتر خدمات پزشکی و پذیرشی برای شما هستیم.

جراحی چشم در این تاریخ انجام شده:

اگر فایل٬ عکس یا اسکن مدارکی دارید که میخواهید به ما نشان دهید لطفا همینجا آپلود کنید.

اگر مورد شما نیاز به پاسخ دارد٬ لطفا در اینجا آدرس ایمیل خود را بنویسید.

آدرس خود را مجددا کنترل نمائید٬ در صورت تایپ اشتباه٬ جواب ما به دستتان نخواهد رسید.

لطفا در این کادر چیزی ننویسید