چشم پزشکی کودکان
پرینت
Cannot find table 0.

نکات زیر را به دقّت مطالعه و موارد مورد نظر خود را دنبال نمایید.

از کدام روش برای گرفتن وقت مطب اقدام کنیم؟

لطفاً تمامی متن زیر را با دقّت مطالعه و به نکات تذکر داده شده توجه فرمایید.

                                   


۱- قبل از شروع به پیگیری مسیرهای گرفتن وقت مطب٬ لطفاً  شماره کارت ملی بیمار  و   نیز شماره تلفن همراه خود را در دسترس داشته باشید تا در جریان گرفتن وقت، که از شما درخواست خواهد شد، به راحتی آنها را اعلام فرمائید.

======================================

توجه فرمائید!! 

در موقع گرفتن وقت مطب، حتماً نام شناسنامه ای شخص بیمار و شماره کارت ملّی خود بیمار در محل های درخواست شده نوشته شود.

از نوشتن نام والدین یا دوستان و یا فردی که اقدام به گرفتن وقت می‌کند، جدّاً خودداری نمائید. در روز مراجعه، فقط فردی که مشخصات وی در لیست ما نوشته شده، پذیرفته خواهند شد

شماره کارت ملّی و نام بیمار مشخصه پرونده ایشان خواهد بود.

=================== ========================

برای اقدام به گرفتن وقت معاینه حضوری در مطب: 

  
با کلیک کردن اینجا٬ به بخش سامانه وقت دهی الکترونیکی شماره ۱ 


  با کلیک کردن اینجا٬ به بخش سامانه وقت دهی الکترونیکی شماره ۲ 


وارد شده و با دنبال کردن مسیرهای پیش رو و ملاحظه روزها و ساعتهای آزاد٬ وقت مناسب را انتخاب٬ ثبت و با پیغام نوشتاری تلفنی (sms) تاییدیه نوبت گرفته شده را دریافت نمائید.


از تلفن های مطب ( ۸۷۷۷ ۲۲۲۶ ) و  ( ۵۴۷۰ ۲۲۲۶ )  میتوانید برای ورود به سامانه های وقت دهی، و دریافت نوبت به تعداد محدود استفاده کنید، این راه فقط برای کسانی که از اینترنت نمیتوانند استفاده کنند، داير ميباشد.

======= ========== ============ ============

برای ارتباط تصویری، تلفنی و یا متنی با پزشک از راههای زیر اقدام نمایید:

مشاوره آنلاین تصویری، تلفنی و متنی با سامانه بقراط

مشاوره تلفنی با سامانه پذیرش۲۴